Algemeen reglement 2019-2020

 • Er wordt gesprongen volgens het FEI-reglement.
 • Er wordt gesprongen in correct uniform.
 • Géén licentie vereist.
 • Ingeschreven combinaties dienen vooraf te komen bevestigen op het wedstrijdsecretariaat .
 • Tijdens de selecties is het toegestaan om deel te nemen met max. 5 paarden per ruiter/proef.
 • In alle reeksen wordt er een klassement opgemaakt met prijzenschaal 1 op 4. Indien er in een proef minder dan 30 deelnemers gestart zijn zal er 50% van het totaal effectief gestarte ruiters uitbetaald worden aan de geklasseerde ruiters (1/4).
 • De inrichter behoudt zich het recht het programma te wijzigen.
 • De inrichter is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verlies van voorwerpen.
 • De optimale timing zal zoveel mogelijk gerespecteerd worden evenals de startvolgorde dient perfect en zonder uitzondering te worden opgevolgd.
 • Starturen zijn indicatief.
 • Inschrijvingen dienen te gebeuren via het online systeem van Het Warredal. Dit telkens 1,5 week van te voren op de maandagavond vanaf 20.00uur.
 • Inschrijvingen dienen online betaald te worden, niet-betaalde inschrijvingen worden automatisch uit het systeem gewist.
 • Inschrijvingen ter plaatsen kunnen enkel gebeuren op vrijgekomen nummers. Indien er geen vrije nummers zijn, ook geen startplaatsen
 • Bij-inschrijven voor een extra ronde is steeds mogelijk achteraan de proef. (Dit natuurlijk buiten wedstrijd).
 • Definitieve startlijsten en starturen vind je de dag vóór aanvang van de start van het evenement terug op de site www.warredal.be telkens na 16:00u
 • Kosteloos annuleren kan voor iedereen ten laatste tem de vrijdagvoormiddag 11.00uur, de dag voor aanvang van het evenement.  Annulaties na 11.00uur worden niet terug betaald.
 • Het inschrijvingsgeld + het prijzengeld kan enkel ter plaatse teruggevorderd worden op het secretariaat. Dit gedurende het hele winterseizoen tot ten laatste einde maart 2020.
 • Het is verboden foto’s te maken met een professioneel fototoestel op het domein Het Warredal, tenzij dit op voorhand gevraagd is aan iemand van de organisatie zelf.
 • Tijdens de indoorjumpings zijn er géén prijsuitreikingen in de piste. Enkel tijdens onze Nieuwjaarsjumping zal de prijsuitreiking in de piste te paard plaatsvinden. Min. 5 beste combinaties van elke rubriek worden in de piste verwacht.
 • Pony’s mogen deelnemen, opgelet enkel buiten wedstrijd!!

error: Inhoud is auteursrechtelijk beschermd